Bente Troense: Månedens Mening

Bente Troense: Månedens Mening

Jeg er født i 1942 – og jeg er 36 år!

Forstår du, hvad jeg mener?

I M.M. vil jeg give udtryk for min mening, min opfattelse, oplevelse og foragt for tidens tendenser og tåbeligheder.Med talrige år i bagagen har jeg oplevet og set mange af livets vinkler. De er ikke lige kønne alle sammen.

Jeg har levet på samfundets bund og arbejdet mig frem til et mere behageligt niveau af tilværelsen. Det har været en rejse med mange vidunderlige og rædselsfulde oplevelser, som har været med til at danne den klangbund, den toneart, jeg spiller i nu.

Den kan være barsk og uforsonlig, fordi jeg mærker og genkender løgn og svig, eller den kan være blid og næsten romantisk, når tilværelsen sender de blide vinde ind over min tilværelse.

Med alderen er jeg blevet bedre til at nyde. Jeg øver mig stadig.

Tyveri af tillid

Månedens MeningPosted by bente-troense.dk 22 Aug, 2013 15:14

Tyveri

Tørresnor tømt

”Et par cowboybukser, en hvid BH og tre par dametrusser er stjålet fra tørresnoren Kildevej nr. XX natten til lørdag. Evt. oplysninger bedes henvendt til Nyborg Politi.”

Bekendtgørelsen stod under Dags Dato på lokalsiden i Fyns Stiftstidende en dag i 1990.

Jeg måtte smile, da jeg læste bekendtgørelsen. Det var åbenbart ikke det værste sted, jeg havde valgt at bo, hvis det var så betydningsfuldt, at det skulle i avisen, at en tørresnor var blevet ribbet. Det måtte være verdens fredeligste sted.

Ti år senere byggede en udenlandsdansker en villa på vejen. Den blev udstyret med tyverialarmer og projektører både ud til vejen og til vandsiden, hvor der er en offentlig sti langs med skrænten ned til vandet.

Vi naboer undrede os over al det sikkerhedsudstyr. Det var for meget, syntes vi og fandt det provokerende. Det signalerede mistillid over for det omgivende samfund.

Igen ti år senere har jeg ændret holdning, desværre. Nu er mit hus nøjagtig lige så ”alarmeret”, som det, jeg tidligere syntes var for meget.

To indbrud er begrundelsen. Det sidste foregik midt på den blanke formiddag, hvor huset var kortvarigt forladt. Alle alarmer var koblet til, og kameraerne afslører to unge mænd entre muren fra vandsiden iført hætter og koben. Hætten falder af den ene, og hans ansigt kan ses tydeligt, men det afficerer ham ikke synderligt. Uden for kameraernes synsfelt blev to havedøre smadret, strømmen kortsluttet, så kameraerne stoppede optagelserne, og de udvalgte varer båret ud. Politiet blev tilkaldt og fik overdraget optagelserne med tyveknægtene. Siden er der intet sket i sagen.

Danskerne er verdensmestre i tillid. Det er bevist gennem videnskabelige undersøgelser, som man kan have tillid til!

I 2005 blev der i 86 lande over hele kloden foretaget en undersøgelse af den enkelte borgers tillid til andre mennesker. Den form for tillid, der er målt, er social tillid til forskel fra individuel tillid. Danskerne topper listen. 78 % af de adspurgte i Danmark stoler på de fleste andre mennesker. De nordiske lande topper i øvrigt listen suverænt.

I den anden ende af listen ligger Brasilien med 5 %, altså en ud af tyve tror på de fleste andre mennesker.

Når det drejer sig om tillid til vigtige institutioner i samfundet topper Danmark igen listen med 84 %. Vi tror altså på, at politi, regering, retsvæsen og den offentlige administration gør deres arbejde ordentligt og følger love og regler for deres område.

Sydafrika scorer bundkarakter i internationale undersøgelser med kun 11,8 %. Det tal forklarer, hvorfor private, bevæbnede vagtværn gennem de seneste årtier er vokset i antal og størrelse, så de overgår militæret i landet. Et kontant udtryk for mistillid til samfundet.

Vi er altså stadig så heldige, at vi lever i tillidssamfundet Danmark, men tilliden er kommet under beskydning fra mange sider. Vores tillidsfulde samfund bliver angrebet af udefrakommende tyvebander og banditter, som er vokset op i en helt anderledes kultur, hvor social tillid ikke har nogen fremtrædende plads i opdragelsen eller undervisningssystemet, som er de områder, hvor den sociale træning primært foregår. Det er lande, der er hærget af korruption som en helt uundgåelig effekt af manglende tillid generelt til samfundets fundamentale funktioner. Korruption og tillid er omvendt parallelle størrelser.

Social tillid er ”arvelig” og den er ”hårdfør”. Det er en holdning til tilværelsen og andre mennesker, der er vokset frem i befolkningen gennem århundreder, og den gennemsyrer alle forhold i samfundet. Den kan ikke bare indføres ved lov.

Tillid er en ressource i et samfund, og hvad det angår, er Danmark et særdeles rigt land. Men rigdommen skal plejes.

Bedragere og snydere vil altid optræde på den offentlige scene. Stein Bagger og IT-Factory faldt med et brag, da den økonomiske krise indtraf i 2008. Fribyttere af det format kan man næppe beskytte sig imod, men det er enkeltstående tilfælde.

Det er nødvendigt at fokusere på at bevare et højt niveau af social tillid, men afsløringer af alvorlige tillidsbrist i offentlige institutioner de senere år forekommer mig at have slidt alvorligt på beholdningen.

En højt anset borgmester i Farum led samme skæbne som Bagger. Takket være en skarpslebet presse blev hans lemfældige omgang med offentlige midler afsløret. Den politiske facade slog revner.

Når det afsløres, at kommunale myndigheder i årevis har overhørt advarsler om misbrug og misrøgt af børn, så rystes borgernes tillid til systemet alvorligt.

Bankkrak på stribe efter 2008, da den økonomiske boble sprang med et brag, der kunne høres over hele verden, har tæret på tilliden. Økonomisk ruin for mange mennesker er følgen af 14 danske bankkrak, som er et resultat af griskhed og dårlig ledelse. Tilliden smuldrer.

Når SKAT må nedlægge en hel afdeling til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, fordi embedsmændene har anvendt trusler og metoder, der er uforenelige reglerne, så må alarmklokkerne kime.

Efter 14 dages kampe i det Sorte Tårn i september 2011 fremkom regeringen med det nye regeringsgrundlag. ”Et Danmark, der står sammen” var løftet til den kommende regeringsperiode. Den overskrift signalerer tillid og sammenhold.

Status Quo to år efter?

Splittede partier i opbrud, lock out og strejker og politikere, der jagter popularitet med smarte udtalelser, der ikke holder vand, er iøjnefaldende. Løftebrud må være det ord, der er anvendt flest gange i beskrivelsen af den nuværende regering.

Brudte løfter øger presset på den sociale tillid.

Dags Dato-rubrik juli 2013:

Tyveri af tillid.

  • Comments(0)//blog.bente-troense.dk/#post4